söndag 16 juni 2013

Hus 8 av 100!

Här kommer hus 8!

Snus-Lundgrens i Växjö.Så här står det på en skylt vid huset.

Huset "Snus-Lundgrens" byggdes troligen någon gång i början av 1800-talet.
Namnet kommer från den tobaksaffären som under många år fanns här.
Ägaren till affären var åkaren Erland Lundgren.
År 1922 övertog biträdet fröken Nanny Modin rörelsen.
Det sista snuset i lösvikt såldes någon gång under 1960-talet.

fredag 14 juni 2013

Hus 7 av 100!

Här kommer hus 7!


 

Hotel Cardinal i Växjö.

Så här står det på deras hemsida:
Hotel Cardinal är beläget i en tidstypisk byggnad från 1929, som en gång i tiden var biosalong. 
Hotellet grundades i början av 1980-talet av Per Gunnar Sundberg, som snabbt blev känd i lokalpressen som Växjös hotellkung. 
Per Gunnar värnade alltid om servicen, och det var inte ovanligt att stamgästerna blev hämtade på flygplatsen i ägarens egen Rolls Royce. 
I dag drivs hotellet vidare i samma serviceanda.

HÄR kan du läsa om hotellet på deras hemsida.
Ska du bo i Växjö någongång så rekommenderar jag verkligen det här hotellet.


torsdag 6 juni 2013

Hus 6 av 100!

Hus 6!


HÖRBY KYRKA.
Kyrkan är från mitten av 1100-talet med Carl Stenmästare som byggmästare.
Vapenhuset anses vara byggt på 1500-talet.
År 1818 byggdes den så kallade nykyrkan över vars ingång man vid ombyggnaden fann inskriptionen 
Carlo XIII Rege Sueciae et Norvegiae Haec Pars Templi Extructa Anno MDCCCXVIII 
vilket betyder under Carl XIII konung av Sverige och Norge, uppbyggdes denna del av kyrkan år 1818.

I slutet på 1800-talet var kyrkan i ett bedrövligt skick och på initiativ av kyrkoherde Lundegård(far till författaren Axel Lundegård och konstnären Justus Lundegård) påbörgades 1888 en restaurering av predikstol, altarprydnader, dopfunt, två takhimlar och epitafier.

I april 1895 påbörjades ett ombyggnadsarbete av byggmästarna Liljenberg i Hörby och Sjunnesson i Tjörnarp.

Då det gamla koret revs hittades flera målningar vilka troligtvis blivit överkalkade under 1400-talet i samband med att valven slogs.
Målningar hittades också på långskeppets väggar och valv.

I kyrkogårdens nordöstra hörn fann man grundvalarna till något som troligtvis varit en stavkyrka.
Dock företogs inte några expertisundersökningar av fyndet.

Den 20 december 1896 invigdes den nya kyrkan, byggd i nygotisk stil, av kontraktsprosten Hans Edestrand.

HÄR har jag hittat informationen om Hörby kyrka.
Hämtad 2013-06-06